Cercar

Inici

El Patronat Municipal de l'Habitatge i la sostenibilitat

PMH i Sostenibilitat

CONCEPTES BÀSICS:

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:
Es aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies

PROJECTE SOSTENIBLE:
Disseny d'edificis eficients quant a consum energètic, saludables, confortables, flexibles en el seu ús i pensats per a una llarga vida útil.

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE:
Creació i gestió d'edificis saludables basats en principis ecològics i en l'ús eficient dels recursos

MATERIALS SOSTENIBLES:
Materials i productes de construcció saludables, duradors, eficients quant a consum de recursos, fabricats minimitzant l'impacte ambiental i maximitzant el reciclatge

LA CONSTRUCCIÓ I EL MEDI AMBIENT

El calentament global, el canvi climàtic, l'esgotament dels recursos, els problemes causats per les diferents formes de contaminació, la generació de residus i el seu tractament, etc. han propiciat un compromís formal dels governs pel desenvolupament sostenible.

La indústria de la construcció consumeix el 50% dels recursos mundials, amés de produir un fort impacte ambiental i generar una gran quantitat de residus, per la qual cosa es pot considerar una de las activitats menys sostenibles del planeta.

El capital mediambiental invertit a la urbanització i la construcció, així com el seu impacte per la generació de residus, son enormes:

· Materials: el 60% de tots el recursos mundials
· Energia: el 50% del total es consumeix pels edificis
· Aigua: el 50% del total es destina als edificis
· Fustes: el 60% de tots el derivats de la fusta
· Sol: el 80% de pèrdua de terrenys agrícoles.

Actuacions del Patronat Municipal de l'Habitatge per la sostenibilitat:

A) Eficiència energètica dels edificis

Guia de mesures d'eficiència energètica per a la reducció de la demanda i el consum d'edificis d'HPO a Palma de Mallorca.

Aquesta guia, elaborada per AIGUASOL Enginyeria, estableix línies d'actuació per la optimització de les demandes energètiques i de consum d'aigua dels edificis de nova construcció i de rehabilitació integral.

ACCÉS A LA GUIA, PER CONSULTAR O DESCARREGAR

B) Noves tipologies d'habitatges

Noves tipologies i noves propostes pels habitatges del S XXI

L'estudi, encarregat a l'Arquitecte Aina Salva Tejedor, es troba actualment en fase de redacció i, amés de les propostes de tipologies i sistemes de gestió alternatius, haurà de incloure estratègies que afavoreixin la sostenibilitat amb previsions referents a:

· Participació dels usuaris
· Gestió de residus y reciclatge
· Espais per bicicletes i vehicles elèctrics
· Espais verds i serveis comunitaris
· Reducció del consum de recursos

UNA VEGADA COMPLETAT L'ESTUDI ESTARÀ DISPONIBLE PER CONSULTA I DESCÀRREGA

C) Gestió mediambiental dels projectes i obres

L'eficiència energètica es un component fonamental de la sostenibilitat, però els projectes, tant si son redactats pels Serveis Tècnics del Patronat com si son adjudicats a tècnics externs, han de preveure mesures per reduir l'impacte mediambiental del fet constructiu, considerant aspectes tan rellevants com:

· Sistemes i materials sostenibles
· Reducció de la contaminació
· Reducció del consum d'aigua
· Gestió de residus
· Altres (accesibilitat, mobilitat, participació dels usuaris,...)

D) Manteniment del parc d'habitatges en règim de lloguer

Les mesures exposades es refereixen a les obres de nova planta i de rehabilitació integral, mancant per definir noves orientacions de caire mediambiental a les tasques de manteniment, que corresponen al PMH com a gestor dels habitatges municipals en règim de lloguer.

Aquesta tasca ha estat iniciada pels Serveis Tècnics, amb una classificació dels habitatges, per les seves característiques tipològiques, i un estudi inicial de les possibles actuacions d'acord als criteris establerts a la Guia de mesures d'eficiència energètica per a la reducció de la demanda i el consum d'edificis d'HPO, per tal de establir la programació de futures intervencions.


Data darrera modificació: 19 de juliol de 2022

© Patronat Municipal de l'Habitatge - RIBA Avinguda de Gabriel Alomar 18. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 723284 - 971 710940 | Fax: 971 720815