Cercar

Inici -> Palma Habitada -> Palma Habitada-Antics usuaris

Palma Habitada

PalmaHabitada

Av. de Gabriel Alomar i Villalonga, 18
07006 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 723284 / 971 214197
Dirección electrónica: palmahabitada@palma.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Des de la data 18/01/2013 el Patronat Municipal té encarregada la gestió del programa.

L'acord entre l'Ajuntament de Palma i els propietaris adherits al programa Palma Habitada per a l'ocupació d'habitatges en règim de lloguer mantindrà la seva validesa durant un període màxim de cinc anys, equivalent a la durada que marca la legislació pel que fa als terminis dels contractes de lloguer. Durant aquest període, les garanties que es descriuen seguidament romandran vigents en la seva totalitat:

Garanties per als propietaris

  • Cobrament assegurat de la quota de lloguer fixada al contracte, assumint l'Ajuntament els impagaments que, en tal sentit, es produeixin durant el període de vigència del contracte i fins el definitiu desnonament del llogater morós.
  • Reparació de desperfectes provocats per un comprotament dolós o culpós de l'ocupador de l'habitatge, sense incloure els mobles, elements decoratius o d'adorn, ni els electrodomèstics, mab l'excepció de l'escalfador de l'aigua.

Garanties per als llogaters

  • Incorporació al mercat d'unitats residencials a preus asequibles, en règim de lloguer.
  • Informació i assessorament jurídic especialitzat sobre legislació vigent, condicions de contracte i drets i obligacions dels llogaters.
  • Confecció, supervisió i formalització del contracte d'arrendament.

Data darrera modificació:21 de febrer de 2013